rodzina

Utworzone: poniedziałek, 01, grudzień 2014 / Konferencje
Tags: człowiek, miłość, rodzina, INER, IPJP2
W sobotę 11 października 2014 r. w sali konferencyjnej IPJP2 odbyło się sympozjum zatytułowane „Człowiek-Miłość-Rodzina”. Zostało ono zorganizowane przez Instytut Naturalnego Planowania Rodziny (INER) ... [ +++ ]
Utworzone: środa, 16, lipiec 2014 / Socjologia
Tags: ks. dr Józef Młyński, socjologia, rodzina
... rozrastać. Czy rzeczywiście tak było? (zob. tabelę 1). Tabela 1 Rozwody w Polsce w latach 1989-2004 (dane w tys.) Źródło: Zestawienie na podstawie danych GUS Powyższa matryca tabeli informuje ... [ +++ ]
Utworzone: środa, 04, czerwiec 2014 / Poradnie rodzinne
Tags: ks. prof. dr hab. Adam Skreczko, poradnictwo, rodzina
... to praca o charakterze apostolskim, której celem jest życie małżeństw w stanie łaski (T. Strzembosz). Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin. Warszawa 2003; ... [ +++ ]
Utworzone: wtorek, 28, styczeń 2014 / Wychowanie
Tags: ks. dr Z. Struzik, praca, trud, rodzina
Praca w nauczaniu ks. kard. Stefana Wyszyńskiego – aktualne zagadnienie 1. Wprowadzenie Zagadnieniami i problemami wynikającymi z trudu pracy ludzkiej zajmował się ks. kard. Stefan Wyszyński w wielu ... [ +++ ]
Utworzone: wtorek, 28, styczeń 2014 / Socjologia
Tags: ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz, socjologia, rodzina, migracja, rozłąka
Osoby zajmujące się pomocą rodzinie coraz częściej stają w obliczu problemu, jakim są negatywne następstwa migracji zarobkowych. Każda rozłąka niesie ze sobą poważne zagrożenia dla małżeństwa i rodziny ... [ +++ ]
Utworzone: środa, 08, styczeń 2014 / Wychowanie
Tags: Dr Agnieszka Regulska, adopcja, rodzina
Adopcja (łac. adoptio – usynowienie) jest to przysposobienie cudzego dziecka i uznanie go za własne, w wyniku czego pomiędzy nim a nową rodziną powstają relacje prawne, takie jak w rodzinie ... [ +++ ]
Jesteś tu::