socjologia

Utworzone: środa, 16, lipiec 2014 / Socjologia
Tags: ks. dr Józef Młyński, socjologia, rodzina
... rozrastać. Czy rzeczywiście tak było? (zob. tabelę 1). Tabela 1 Rozwody w Polsce w latach 1989-2004 (dane w tys.) Źródło: Zestawienie na podstawie danych GUS Powyższa matryca tabeli informuje ... [ +++ ]
Utworzone: wtorek, 28, styczeń 2014 / Socjologia
Tags: ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz, socjologia, rodzina, migracja, rozłąka
Osoby zajmujące się pomocą rodzinie coraz częściej stają w obliczu problemu, jakim są negatywne następstwa migracji zarobkowych. Każda rozłąka niesie ze sobą poważne zagrożenia dla małżeństwa i rodziny ... [ +++ ]
Jesteś tu::