Dr n. med. Wanda Półtawska

Doktor nauk medycznych oraz specjalista w dziedzinie psychiatrii, harcerka,
działaczka pro-life.

Podczas II wojny światowej więziona w niemieckim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück.

W latach 1955-1997 wykładała medycynę pastoralną na Wydziale Teologicznym, następnie na Akademii Papieskiej w Krakowie, a od 1981 do 1984 r. w Instytucie Jana Pawła II przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie.

W roku 1994 mianowana członkiem Papieskiej Akademii Życia.

Współpracuje z Papieską Radą dla Pracowników Służby Zdrowia.

Otrzymała w 1987 r. honorowy doktorat Notre Dame Pontifical Catechetical Institute w Arlington, Virginia.

Jesteś tu::