Ks. dr Zdzisław Struzik

Dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie. Wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Łomiankach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1971 roku. Ukończył studia doktoranckie na UKSW, studia podyplomowe na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie o specjalizacji małżeństwo i rodzina, fakultet teologiczny na Uniwersytecie Katolickim w Limie oraz licencjat teologiczny na Uniwersytecie Katolickim Świętej Marii w Arequipa (Peru). W swoich publikacjach porusza problematykę małżeństwa, rodziny i wychowania. Jest propagatorem myśli i nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Jana Pawła II szczególnie w tematyce aksjologii i problematyki wychowania. 

Jesteś tu::