Konferencja pt. „Człowiek-Miłość-Rodzina”

W sobotę 11 października 2014 r. w sali konferencyjnej IPJP2 odbyło się sympozjum zatytułowane „Człowiek-Miłość-Rodzina”. Zostało ono zorganizowane przez Instytut Naturalnego Planowania Rodziny (INER) oraz Instytut Papieża Jana Pawła II. Podczas konferencji wystąpili następujący prelegenci: dr Elżbieta Gołąb (Prezes INER), ks. dr Zdzisław Struzik (Dyrektor IPJP2), dr Józef Placha z Instytutu Psychologii UKSW, mgr Joanna Zalewska i mgr Michał Gołąb (INER) oraz lek. med. Radosław Maksym z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wnioski płynące z konferencji trudno nazwać optymistycznymi. Zaprezentowane dane statystyczne wskazują na to, iż w społeczeństwie zmienił się wyraźnie stosunek do kluczowych kwestii, związanych ze sferą seksualną. Wzrosło przyzwolenie na współżycie przed ślubem, na stosowanie różnego rodzaju form antykoncepcji oraz metody „in vitro”. Obniżył się też wiek inicjacji seksualnej. Z przedstawionych statystyk wynika ponadto, że coraz więcej osób akceptuje związki homoseksualne. Naturalne metody planowania rodziny stosują przede wszystkim ludzie wierzący, pragnący żyć zgodnie z nauką Kościoła. Duża część społeczeństwa wspomniane metody uważa za nieskuteczne i zbyt skomplikowane. W obliczu tych niepokojących zmian, jakie zaszły w świadomości Polaków należy zwielokrotnić wysiłki na rzecz wychowania do czystości seksualnej oraz szerzyć jeszcze aktywniej wiedzę na temat Naprotechnologii.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły następujące podmioty: tygodnik „Idziemy”, miesięcznik „Moja Rodzina”, portal „Prawy.pl”, telewizja internetowa „Razem.tv” oraz miesięcznik „Wychowawca”.

 

 

 

 

 

Jesteś tu::