Katolicka Poradnia Rodzinna

KATOLICKA PORADNIA RODZINNA, instytucja grupująca specjalistów różnych dziedzin, służących pomocą rodzinie zgodnie z normami katolickiej etyki małżeńskiej oraz zasadami duszpasterstwa rodzin. W wąskim rozumieniu KPR jest jednostką poradnictwa rodzicielskiego, przeznaczoną głównie dla narzeczo­nych i małżonków, celem uczenia ich metod naturalnych plano­wania rodziny (poradnie parafialne lub dekana­lne). W znaczeniu szerszym KPR jest jednostką poradnictwa rodzinnego, oferującego pomoc w różnych problemach, z którymi bo­rykają się rodziny na kolejnych etapach i w różnych dziedzinach życia rodzinnego (poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, medyczne, duszpasterskie). Takie poradnie, nazywane specjalistycznymi, tworzone są przez diecezje w większych mia­stach. Dyrektora takiej poradni powołuje biskup diecezjalny, a jej pracami kieruje diecezjalny duszpasterz rodzin.

Czytaj więcej: Katolicka Poradnia Rodzinna

Katolickie Poradnictwo Małżeńskie i Rodzinne

KATOLICKIE PORADNICTWO MAŁŻEŃSKIE I RODZINNE, działalność prowadzona przez →katolickie poradnie rodzinne, której celem jest udzielanie szeroko rozumianej pomocy narzeczonym, małżonkom i rodzinie. Poradnictwo może być nieprofesjonalne, polegające na udzielaniu pomocy przez osoby bliskie: krewnych, znajomych, przyjaciół oraz profesjonalne udzielane przez specjalistów z różnych dziedzin. Obok poradnictwa małżeńsko-rodzinnego organizowanego przez Kościół, istnieje poradnictwo małżeńsko-rodzinne prowadzone przez instytucje państwowe lub samorządowe, którego celem jest udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej itp. małżonkom i rodzicom przeżywającym trudności przy użyciu m.in. technik terapeutycznych. Cele i metody k.p.m.r. określają natomiast normy i zasady duszpasterskie.

Czytaj więcej: Katolickie Poradnictwo Małżeńskie i Rodzinne

Nauka o narzeczeństwie w Starym i Nowym Testamencie

Czas narzeczeństwa stanowi ostatni etap przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa, w którym narzeczonym przekazuje się „pogłębione poznanie tajemnicy Chrystusa i Kościoła, znaczenia łaski i odpowiedzialności chrześcijańskiego małżeństwa”. Sobór Watykański II zaś w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes przypomina, że słowo Boże zapisane na kartach Pisma Świętego „wielokrotnie wzywa narzeczonych i małżonków, aby żywili i umacniali narzeczeństwo czystą, a małżeństwo niepodzielną miłością”. Katechizm Kościoła katolickiego przypomina natomiast, że narzeczeni „są powołani do życia w czystości przez zachowanie wstrzemięźliwości. 1632 Poddani w ten sposób próbie, odkryją wzajemny szacunek, będą uczyć się wierności i nadziei na otrzymanie siebie nawzajem od Boga. Przejawy czułości właściwe miłości małżeńskiej powinni zachować na czas małżeństwa. Powinni pomagać sobie wzajemnie we wzrastaniu w czystości” (KKK, 2350). W szukaniu odpowiedzi na pytanie, jak przeżywać ten czas i jak właściwie odpowiadać na Boże wezwania, pomocna będzie lektura tekstów biblijnych mówiących o narzeczeństwie.

Czytaj więcej: Nauka o narzeczeństwie w Starym i Nowym Testamencie

Miłość małżeńska jako zadanie całego życia

MIŁOŚĆ MAŁŻEŃSKA JAKO ZADANIE CAŁEGO ŻYCIA
(W świetle doświadczeń poradni małżeńskiej) 

Wstęp

 

Ponad 50 lat pracy w poradni małżeńskiej pozwala na wyciągnięcie pewnych wniosków. Najogólniej rzecz biorąc, sytuacja rodziny w Polsce (i nie tylko) pogorszyła się. Wystarczającym dowodem jest wzrost liczby rozwodów, dotycząca nie tylko kontraktów cywilnych, ale także osób, które zawarły sakrament małżeństwa. Rodzina nie ma mocy trwania, ludzie rozchodzą się niezależnie od długości trwania związku – po roku, pięciu, dziesięciu, a nawet trzydziestu latach małżeństwa. Dawniej uważano, że więź małżeńską umacniają dzieci, ale obecnie nawet rodzicielstwo nie utrwala związku między małżonkami. Rozwodzą się mimo posiadania potomstwa, a dzieci często stają się przedmiotem walki między rodzicami.

Czytaj więcej: Miłość małżeńska jako zadanie całego życia

Jesteś tu::