Psychologiczne aspekty małżeństwa i rodziny

Poznanie siebie kluczem do poznania współmałżonka

W stosunkach międzyludzkich dominuje tendencja do wywierania wpływu i kontrolowania jednych ludzi przez drugich. Bardzo powszechne jest kształtowanie innych i wpływanie, aby zmienili się stosownie do określonych wzorców i ideałów, by stawali się podobni do modelów. Ta tendencja występuje tym bardziej, im bliższe są relacje, zwłaszcza ma miejsce pomiędzy małżonkami. Tymczasem właśnie taka postawa wpływania na drugich i kształtowania ich według nawet najlepszego, ale własnego wzoru, w sposób ewidentny zawiera w sobie przekaz, że „nie akceptuję ciebie takim jakim jesteś, dlatego pragnę ciebie zmienić według mojego wzoru”. Konsekwencją takiego postępowania jest „walka” o zachowanie własnej tożsamości i obrona swego „ja”, a więc oddalanie się małżonków od siebie, dystansowanie się, a nie budowanie bliskiej relacji, co jest przecież najważniejszym zadaniem małżeństwa. W relacji małżeńskiej dwie osoby stanowią dar dla siebie z samych siebie. Ważna jest tu świadomość siebie, swoich stanów psychicznych, emocji, marzeń, pragnień, mocnych i słabych stron, by wiedzieć, co ma się do zaoferowania drugiej osobie. Ale tak samo ważna jest znajomość drugiej osoby w taki sposób, by nie formułować wobec niej nierealnych oczekiwań i nie przeżywać niepotrzebnych rozczarowań. Świadomość siebie, czyli stan, w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych w niej zachodzących i środowiska zewnętrznego, jest kluczem prowadzącym do poznania samego siebie. Nigdy jednak człowiek nie ma pełnej świadomości siebie i w poznawaniu siebie bardzo pomocna jest druga osoba. Równocześnie jednak, aby poznać drugiego człowieka i budować z nim satysfakcjonującą bliska i otwartą relację, niezbędna jest świadomość samego siebie.

Czytaj więcej: Poznanie siebie kluczem do poznania współmałżonka

Jesteś tu::