Konferencja pt. „Człowiek-Miłość-Rodzina”

W sobotę 11 października 2014 r. w sali konferencyjnej IPJP2 odbyło się sympozjum zatytułowane „Człowiek-Miłość-Rodzina”. Zostało ono zorganizowane przez Instytut Naturalnego Planowania Rodziny (INER) oraz Instytut Papieża Jana Pawła II. Podczas konferencji wystąpili następujący prelegenci: dr Elżbieta Gołąb (Prezes INER), ks. dr Zdzisław Struzik (Dyrektor IPJP2), dr Józef Placha z Instytutu Psychologii UKSW, mgr Joanna Zalewska i mgr Michał Gołąb (INER) oraz lek. med. Radosław Maksym z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Czytaj więcej: Konferencja pt. „Człowiek-Miłość-Rodzina”

Przebaczenie

O przebaczeniu - prof. Maria Ryś  

Czytaj więcej: Przebaczenie

Sympozjum „Dylematy dotyczące ludzkiej płodności”

W sobotę 16 listopada 2013 r. odbyło się sympozjum o dużym znaczeniu naukowym jak również etycznym, poświęcone dylematom dotyczącym ludzkiej płodności. Jego organizatorami byli: Instytut Papieża Jana Pawła II, Stowarzyszenie Fides et Ratio i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Słowo wprowadzające wygłosił Dyrektor Instytutu dr Zdzisław Struzik. W trakcie trwania sympozium została podjęta próba odpowiedzi na problemy dotyczące ludzkiej płodności, naturalnego planowania rodziny, antykoncepcji, zapłodnienia in vitro, naprotechnologii oraz dużo uwagi poświęcono kwestiom bioetycznym.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałem filmowym!

Czytaj więcej: Sympozjum „Dylematy dotyczące ludzkiej płodności”

Jesteś tu::