Aktualności

Kongres Rodziny na UKSW (20-22 marca 2015 r.)

W dniach 20-22 marca 2015 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbył się Kongres Rodziny pod tytułem Miłość i życie. Małżeństwo i rodzina w budowaniu cywilizacji miłości. Wydarzenie współorganizował Instytut Papieża Jana Pawła II. Na jego głównej stronie internetowej znajdują się dwa, ubogacone zdjęciami teksty, poświęcone Kongresowi.
Poniżej zamieszczono w formie audiowizualnej wystąpienia takich specjalistów z zakresu studiów nad rodziną jak:
• ks. abp Henryk Hoser - Zadania rodzin w budowaniu cywilizacji miłości,
• ks. dr Dominik Koperski – Rodzina w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka,
• prof. KUL, dr hab. Dorota Kornas-Biela – Docenić macierzyństwo.
Wymienieni prelegenci wygłosili swoje referaty podczas ostatniego dnia Kongresu.
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami filmowymi!

Kongres rodziny "Miłość i życie" 20-22.03.2015

Zapraszamy w imieniu organizatorów – Instytutu Papieża Jana Pawła II, Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio i MCPS, wszystkich zainteresowanych na trzydniowy Kongres Rodziny 2015 MIŁOŚĆ I ŻYCIE. MAŁŻEŃSTWO I RODZINA W BUDOWANIU CYWILIZACJI MIŁOŚCI, który odbędzie się w dniach 20–22 marca 2015 r. Poniżej zamieszczamy program konferencji oraz informacje dotyczące wydarzeń towarzyszących.

pdf 32 Debaty wprowadzające.pdf
pdf 32 Obrady kongresu.pdf
pdf 32 Wydarzenia towarzyszące.pdf

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1   

Jesteś tu::

Słowo dnia

Porady dobrego życia

Ona i On

Rodzina