Konferencje

Poradnik

DZIEŃ SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH
Dzień skupienia dla narzeczonych stanowi formę bezpośredniego przygotowania do małżeństwa. Jest szczególnym czasem modlitwy i wyciszenia. Małżeństwo, które jest związkiem sakramentalnym, a więc wejściem w nadprzyrodzoną rzeczywistość łaski, potrzebuje czasu na duchową przemianę i refleksję. Stąd tak wielka rola modlitwy w życiu narzeczonych, która również w małżeństwie i rodzinie powinna być starannie i pieczołowicie zachowywana. Modlitwa sprawia, że relacja człowieka z Bogiem ma wymiar osobisty. Staje się dzięki temu „pierwszym wyrazem prawdy wewnętrznej człowieka i pierwszym warunkiem autentycznej wolności ludzkiego ducha”1. To piękne papieskie sformułowanie przypomina, że w modlitwie będącej rozmową z Bogiem człowiek staje równocześnie w prawdzie z samym sobą. Nieskrępowany niczyimi ocenami, śmiało wypowiada własne obawy, lęki, życzenia i pragnienia, dzięki czemu łatwiej mu nabrać do nich dystansu i bardziej obiektywnie ocenić własne życie.
Ponieważ wiara pozwala uczestniczyć w poznaniu Bożym2, pomaga równocześnie w poznawaniu narzeczonych we wzajemnych relacjach. Dlatego dobrze, jeżeli dzień skupienia narzeczeni przeżywają w tym samym czasie. Dzięki temu może realizować się pragnienie Pana Jezusa, aby wiara, która wyraża się w modlitwie, znajdowała swój wyraz w życiu społecznym, wspólnotowym.

 
 
Powered by Phoca Download
Jesteś tu::