rozłąka

Utworzone: wtorek, 28, styczeń 2014 / Socjologia
Tags: ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz, socjologia, rodzina, migracja, rozłąka
Osoby zajmujące się pomocą rodzinie coraz częściej stają w obliczu problemu, jakim są negatywne następstwa migracji zarobkowych. Każda rozłąka niesie ze sobą poważne zagrożenia dla małżeństwa i rodziny ... [ +++ ]
Jesteś tu::